Triển khai Chuyên đề “Học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị Khóa XII và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 25 /3/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 25 /3/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Quyền Cục trưởng cùng toàn thể đảng viên, quần chúng đang công tác tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

Tại Hội nghị, Đảng viên, Quần chúng đã nghe bộ đĩa DVD của Phó Giáo sư Tiến sỹ Bùi Đình Phong – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay (đây là nội dung do Phó Giáo sư tiến sỹ Bùi Đình Phong-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai tại Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 toàn quốc).

Phát biểu Chỉ đạo sau khi nghe triển khai Chuyên đề, Đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu toàn thể Đảng viên Quần chúng căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ được giao và nội dung chuyên đề để xây dựng bản cam kết cá nhân “Làm theo Bác” năm 2019 cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Bản cam kết “Làm theo Bác” của Cán bộ, Đảng viên.

Nhân dịp này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã triển khai Kế hoạch số 516/KH-TCQLTT ngày 14/3/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2019) và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Trịnh Nguyễn Vĩnh Phước
Phòng Tổ chức Hành chính