Hoạt động

Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Quản lý thị trường Bình Dương Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện ". Ngày 22/5/2024, Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2027.