Hoạt động

Cục QLTT Bình Dương triển khai việc tuyên truyền về “Phòng, chống thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả” bằng xe lưu động

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Cục QLTT tỉnh Bình Dương phối hợp với Tập đoàn BAT triển khai việc tuyên truyền “Phòng, chống thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả” bằng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 11/10/2023 đến ngày 29/11/2023