Hoạt động

Cục QLTT Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, sáng ngày 19/02/2024 Cục QLTT và Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.