Năm 2023: Công chức, người lao động Cục QLTT tỉnh Bình Dương tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, lòng thương yêu con người “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Từ đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã vận động được 17 công chức, người lao động tham gia đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Bệnh viện Becamex và Hội trường UBND phường Hoà Phú

Trước ý nghĩa to lớn của hoạt động hiến máu tình nguyện, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bình Dương hết sức quan tâm, tạo mọi điểu kiện cho công chức, người lao động trong cơ quan tham gia khi có phát động, đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên của Cục.

Công chức, người lao động, đoàn viên TN Cục tham gia đăng ký hiến máu

Việc hiến máu được công chức, người lao động, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Qua 02 đợt hiến máu trng năm 2023, sau khi được khám, tư vấn sức khoẻ và làm xét nghiệm máu đã có 12 công chức, người lao động đủ điều kiện để hiến máu, thu được 12 đơn vị máu - mỗi đơn vị 350ml.

Người tham gia được khám, tư vấn sức khoẻ trước khi hiến máu

Công chức, người lao động, đoàn viên Cục tham gia hiến máu

Thông qua việc tham gia các Chương trình hiến máu tình nguyện giúp công chức, người lao động thuộc Cục QLTT phát huy được nghĩa cử nhân ái, cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng và xã hội. Góp phần đem lại niềm tin và trao đời sự sống cho những người bệnh, chỉ cần một giọt máu của chúng ta cho đi nghĩa là ta đã trao cho họ một chút hi vọng, thậm chí có thể giữ họ lại trên cuộc đời.

Nguyễn Như Ý
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương