Cục Quản lý thị trường Bình Dương tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và nhằm nâng cao kiến thức, phổ biến, cập nhật các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung ban hành trong năm 2022 liên quan đến hoạt động công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT.

Ngày 09/4/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 cho toàn thể công chức và người lao thuộc Cục với mục đích triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm giúp công chức kịp thời nắm bắt, cập nhật những thông tin, thay đổi, đặc biệt là những quy định mới của pháp luật, việc sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, để áp dụng trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục QLTT quán triệt Hội nghị

Hội nghị đã được đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách - Pháp chế, Báo cáo viên của Tổng cục tập huấn, hướng dẫn những điểm nổi bật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 118/2021/NĐ- CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để công chức Cục QLTT áp dụng trong thực thi công vụ đúng theo quy định pháp luật.

Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách - Pháp chế, Báo cáo viên Tổng cục tập huấn tại Hội nghị

Buổi Hội nghị diễn ra nghiêm túc, lắng nghe tiếp thu trình bày của báo cáo viên. Đây là dịp các công chức được trực tiếp trao đổi về chuyên môn, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường trong thời gian tới./.

Nguyễn Như Ý
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương