Cục Quản lý thị trường Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 10/11/2022 tại Hội trường B, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Cục QLTT, Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc và mời Lãnh đạo Sở Công Thương cùng dự nhằm triển khai hoạt động phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục QLTT, thông qua nội dung Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; các văn bản, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng, dầu và triển khai một số biện pháp nhằm nâng cao công tác kiểm tra, giám sát xăng dầu trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Phụ trách đã triển khai các nhiệm vụ phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Công Thương trong công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Chỉ đạo các Đội QLTT chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu thuộc địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; nhất là các trường hợp bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác,...; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, các Đội QLTT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tạm ngừng kinh doanh, giảm thời gian bán hàng, không bán hàng, không đảm bảo đủ nguồn hàng xăng dầu,… Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các Đội QLTT phải đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và không gây cản trở, phiền hà cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm đối với hoạt động công vụ của công chức trong đơn vị mình, xử lý nghiêm trường hợp công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Phụ trách đề nghị các Đội QLTT bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022, chủ động tham mưu cho các Ban Chỉ đạo 389 địa phương và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để triển khai có hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Báo cáo tình hình thực hiện và phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc để Cục QLTT xin ý kiến, có chỉ đạo kịp thời./.

Nguyễn Như Ý
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương