Cục QLTT Bình Dương triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Nhằm triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương và Công văn số 1102/TCQLTT-VPTC ngày 01/6/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang, Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch số 680/KH-QLTT ngày 11/6/2021 về việc triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Vào sáng ngày 12/6/2021, Cục QLTT tỉnh Bình Dương phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận lô vải thiều Bắc Giang đợt 1 là 13 tấn (Theo phân bổ, Cục QLTT tỉnh Bình Dương được giao nhiệm vụ hỗ trợ tiêu thụ 100 tấn vải thiều Bắc Giang). Lô vải thiều được khử khuẩn, vận chuyển theo đúng quy trình, có giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Với phương án tổ chức 05 điểm bán lẻ được đặt tại trụ sở các Đội QLTT trực thuộc và phân phối tới các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân đã đăng ký tiêu thụ. Chỉ trong vòng 02 tiếng đồng hồ mở bán, Chi Đoàn Thanh niên của Cục QLTT tỉnh Bình Dương cùng với Tổ giao hàng do công chức, người lao động tại Cục đảm nhận đã bán hết tất cả số lượng vải thiều.

Tiếp nhận vải thiều Bắc Giang tại Cục QLTT Bình Dương

Phân bổ về điểm bán bán lẻ tại các Đội QLTT

Điểm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tại Đội QLTT số 3

Chiều cùng ngày, Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tiếp tục giao thêm 6,5 tấn vải thiều Bắc Giang cho các đơn hàng đặt hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với tinh thần tương thân tương ái, chủ động, sáng tạo, đoàn kết vì cộng đồng, Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các phòng chuyên môn, các Đội QLTT rà soát, nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm nông sản để có phương án tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản trong thời gian tới.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ công tác tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, giúp người dân Bắc Giang vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp./.

Nguyễn Như Ý
Phòng Thanh tra Pháp chế