Cục QLTT Bình Dương trao Quyết định tuyển dụng đối với 6 công chức trúng tuyển kỳ thi năm 2020

Ngày 03/01/2023, Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi Lễ công bố, trao Quyết định của Tổng cục QLTT về việc tuyển dụng công chức đối với 06 công chức vừa trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu năm 2020

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Phương Đông –Phó Cục trưởng Phụ trách Cục QLTT tỉnh Bình Dương, đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Cục trưởng, đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng, các đồng chí Trưởng các Phòng, Đội QLTT.

Đc Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Phụ trách quán triệt cho công chức

Tại lễ công bố đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính đã thay mặt lãnh đạo Cục công bố Quyết định tuyển dụng công chức của Tổng cục QLTT.

Thay mặt Lãnh đạo Cục đc Nguyễn Hữu Nghĩa -  Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định tuyển dụng đối với 06 công chức công tác tại Cục QLTT Bình Dương

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Cục trưởng Phụ trách chúc mừng các công chức đã được tuyển dụng vào công tác tại Cục QLTT tỉnh Bình Dương; Trong thời gian tập sự cũng như thời gian công tác tại Cục QLTT Bình Dương yêu cầu các công chức phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kiến thức liên quan đến nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế hoạt động của ngành, cơ quan; Tạo mối quan hệ, đoàn kết tốt với đồng nghiệp trong cơ quan và các ban, ngành địa phương, phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần vào sự nghiệp phát triển của lực lượng QLTT nói riêng và ngành Công Thương nói chung.

Đc Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Phụ trách và Đc Lê Thị Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng trao các Quyết định và hoa cho công chức

Đc Trần Văn Tuấn - Phó Cục trưởng và Đc Lê Thị Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng trao các Quyết định và hoa cho công chức

Thay mặt các tân công chức vừa nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Bảo Trọng tiếp thu ý kiến quán triệt và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Phụ trách, bản thân và các tân công chức sẽ cố gắng nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức QLTT, nhất là Luật công chức, các Thông tư của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ, quy trình kiểm tra kiểm soát của lực lượng QLTT,... và tích cực học hỏi kinh nghiệm của các công chức đi trước để tiếp cận được công việc nhanh, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công trong thời gian tập sự.

Đc Nguyễn Bảo Trọng thay mặt các công chức mới nhận nhiệm vụ tiếp thu ý kiến

Lê Võ Phương Bình
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương