Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 30 –KH/ĐUK, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – chuyên đề năm 2022. Triển khai Kế hoạch số 32-KH/ĐUCQLTT ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chiều ngày 22/4/2022, Tập thể Chi bộ Đội Quản lý thị trường – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” qua video clip của đồng chí PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện chính trị KV II, Ủy viên Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2022 về việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

Buổi sinh hoạt học tập quán triệt Chuyên đề năm 2022 bảo đảm thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch COVID-19./.

Trương Thị Huỳnh Giao
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương