Thông báo về việc bán thanh lý phê liệu thu hồi từ tài sản công thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương theo hình thức bán chỉ định

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua phế liệu thu hồi như sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan được giao tổ chức bán phế liệu thanh lý.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương

  • Địa chỉ: Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3822681

2. Tên phế liệu thu hồi chủng loại, số lượng (Đính kèm Danh mục phế liệu thu hồi thanh lý).

3. Hình thức bán: Bán chỉ định.

4. Giá bán tài sản: 8.300.000 đồng (Ghi bằng chữ: Tám triệu ba trăm ngàn đồng./.).

5. Thời gian đăng ký: 2 ngày (17/10/2023 đến 18/10/2023).

6. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương sẽ xác định người được mua tài sản vào lúc 8h30 phút ngày 19/10/2023 tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

- Hình thức: Bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản (nếu nhiều hơn 01 người đăng ký). Phiếu bốc thăm là phiếu đăng ký mua tài sản (Theo quy định tại Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017).

7. Những thông tin cần thiết khác có liên quan đến việc bán thanh lý phế liệu thu hồi:

- Người tham gia mua phế liệu thu hồi khi đi mang theo giấy căn cước công dân.

- Phiếu đăng ký mua phế liệu thu hồi được đính kèm theo Thông báo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

- Người đăng ký mua phế liệu thu hồi phải có mặt tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương lúc 8h30 phút ngày 19/10/2023 để bốc thăm xác định người được quyền mua phế liệu thanh lý. Trường hợp người đăng ký mua phế liệu thanh lý không có mặt đúng thời gian tổ chức bốc thăm thì sẽ không được tham gia mua phế liệu thanh lý.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký mua phế liệu: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký mua phế liệu thanh lý theo quy định./.

Xem nội dung Thông báo tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương