Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức tiêu hủy 23.116 bao thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Sáng ngày 11/12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bình Dương và Đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tổ chức tiêu hủy tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân (thuốc lá điếu nhập lậu).

Trong đợt tiêu hủy này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tiêu hủy tổng cộng 23.116 bao thuốc lá nhập lậu bị tịch thu gồm: hiệu Jet, Hero, 555, Craven, Nelson, Esse, Capri, Cayon, Marula.

Cục đã phối hợp với Xí nghiệp Xử lý chất thải trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương tổ chức tiêu hủy đúng nơi quy định bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường./.

Trịnh Nguyễn Vĩnh Phước
Phòng Tổ chức Hành chính