Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019

Vào lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổ Công đoàn Cục QLTT và các Công đoàn cơ sở các Đội QLTT đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

          Vào lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổ Công đoàn Cục QLTT và các Công đoàn cơ sở các Đội QLTT đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tùng - Quyền Cục trưởng Cục QLTT; Bà Nguyễn Thanh Hà - PGĐ Sở Công Thương, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Cục QLTT tỉnh Bình Dương.

          Năm 2018, dù có thay đổi mô hình tổ chức ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Cục nhưng toàn thể CBCC, NLĐ đã nỗ lực vượt khó, đạt tất cả các chỉ tiêu thi đua mà hội nghị CBCC năm 2018 đề ra. Nỗi bật là tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục QLTT, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường; đầy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thương mại; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện hành tiết kiệm chống lãng phí...   

          Thay mặt cho công đoàn cấp trên, bà Nguyễn Thanh Hà đã biểu dương những thành tích mà công đoàn Cục QLTT đã đạt được trong năm 2018, bà Hà mong muốn rằng toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc lực lượng QLTT tỉnh Bình Dương phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động để đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm 2019.

          Thay mặt lãnh đạo Cục, ông Trần Văn Tùng - Quyền Cục trưởng đã giải trình ý kiến góp ý của công chức, người lao động và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên đồng thời nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà Cục phải phấn đấu thực hiện trong năm 2019 đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ 41/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/6/2015 về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiện toàn tổ chức bộ máy, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính,thực hành tiết kiệm chống lãng phí,  quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng.

          Hội nghị đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019, tổ chức cho từng Đội ký kết giao ước thi đua với tổ chức công đoàn cùng cấp.

            Thừa ủy nhiệm Tổng cục trưởng, Ông Trần Văn Tùng đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể. Ngoài ra, Ông Trần Văn Tùng cũng đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân, trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 10 tập thể. Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019 và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp