Bình Dương: Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nhân "Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm"

Thực hiện Công văn số 575/TCQLTT-CNV ngày 22/3/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế hoạch số 11/KH-BCĐATTP ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

Thực hiện Công văn số 575/TCQLTT-CNV ngày 22/3/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 và Kế hoạch số 11/KH-BCĐATTP ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai ’’Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’’, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên với kết quả kiểm tra giám sát từ 01/4 đến hết ngày 15/5/2019 như sau: Cục QLTT chủ trì, phối hợp ngành y tế tổ chức kiểm tra 57 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, phát hiện và xử lý 08 cơ sở vi phạm với số tiền phạt là 38.500.000 đ; tổ chức test nhanh 809 mẫu thực phẩm tại các quầy sạp trong chợ truyền thống, phát hiện 43 mẫu thực phẩm dương tính với hàn the (borac), vận động người bán hàng tiêu hủy trên 393 kg thực phẩm; mua 49 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm, phát hiện 08 mẫu không bảo đảm chất lượng như công bố, đã cung cấp thông tin về nhà sản xuất cho các Cục Quản lý thị trường liên quan thực hiện truy xuất nguồn gốc.Ngoài ra, Cục đã tham gia cùng các ngành khác kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với 178 cơ sở, phát hiện 59 cơ sở vi phạm, các ngành đã xử phạt trên 242 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy tình trạng không bảo đảm về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến,  mua bán thực phẩm vẫn còn phức tạp. Cục QLTT tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp