Thị xã Dĩ An: Phát hiện cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng

Ngày 20/3/2019 Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì, phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương và Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Trạm xăng dầu Đông Hòa, địa chỉ: khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 20/3/2019 Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì, phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương và Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Trạm xăng dầu Đông Hòa, địa chỉ: khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy 02 mẫu xăng Ron 95 - III gửi đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (sau khi test nhanh có dấu hiệu vi phạm về chất lượng). Đến ngày 01/4/2019, Đoàn kiểm tra nhận được kết quả kiểm nghiệm đối với 02 mẫu xăng trên có trị số octan là 91.0 và 82.6 cho thấy không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-2015/BKHCN). Số lượng hàng hóa vi phạm: 10.327 lít xăng Ron 95 - III, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là: 191.462.580 đồng. Đội QLTT số 7 đang tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 574.387.740 đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 01 (một) tháng.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp