Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An ngăn chặn thực phẩm bẩn

Thực hiện Kế hoạch số 714/KH-QLTT ngày 23/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về việc giám sát ô nhiễm thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã mua mẫu giám sát, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm, phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Kim Thành, địa chỉ: ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có dấu hiệu bán hàng (tương ớt) không phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin và đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp truy xuất nguồn gốc thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngày 27/02/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Kim Thành theo đề nghị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Kết quả: phát hiện 50 (năm mươi) bình tương ớt (loại 4,5 kg/bình) có chỉ tiêu Natri Benzoat không đạt tiêu chuẩn theo quy định (Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu tương ớt của cơ quan chuyên môn do Cục QLTT tỉnh Long An gửi). Ngày 23/4/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã có văn bản số 273/QLTT-TTPC v/v thông tin kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với sản phẩm tương ớt của Công ty TNHH SX TM An Kim Thành với mức xử phạt vi phạm hành chính là 60.000.000 đồng do có hành vi “Sản xuất sản phẩm (tương ớt) có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”./.

Nguyễn Như Ý - Phòng Thanh tra Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Bình Dương