Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp giữa các Cục QLTT giáp ranh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp giữa các Cục QLTT giáp ranh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/6/2019, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa các Cục QLTT giáp ranh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các Cục QLTT các tỉnh đã thông qua kết quả phối hợp quý IV/2018 và quý I/2019, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân hạn chế còn tồn tại để có giải pháp khắc phục nhằm phát huy tốt công tác phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm giữa 05 tỉnh giáp ranh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo 05 Cục QLTT gồm Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm có hành lang pháp lý để công tác phối hợp giữa các địa phương ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Cục QLTT: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Thanh Hải - Phòng TCHC