Cục Quản lý thị trường Bình Dương tăng cường kiểm tra hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bột ngọt AJINOMOTO

Thực hiện theo đơn yêu cầu xử lý hành vi bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto đã được bảo hộ độc quyền của công ty TNHH luật Phạm và liên danh - đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Ajinomoto theo ủy quyền qua thẩm tra xác minh là có cơ sở.

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 25/7/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 06 điểm kinh doanh tạp hóa trên địa bàn các thị xã: Thuận An, Bến Cát, Dĩ An. Qua kiểm tra, đã phát hiện 529 bịch, gói bột ngọt các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Ajinomoto đã được bảo hộ độc quyền. Sau khi cũng cố hồ sơ, ngày 19/8/2019, Cục Quản lý thị trường đã phạt tiền mỗi cá nhân kinh doanh vi phạm 6 triệu đồng, tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách 36.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh mặt hàng bột ngọt vi phạm từ 01 đến 02 tháng, buộc tiêu huỷ 529 bịch, gói bột ngọt giả mạo nhãn hiệu Ajinomoto./.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp