Cục QLTT Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, sáng ngày 19/02/2024 Cục QLTT và Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Tỉnh; đồng chí Nguyễn Phương Đông - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT; đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục QLTT, cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2023.

Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, Lãnh đạo Cục; sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể công chức và người lao động của Cục đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần làm cho đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về vai trò vị trí của tổ chức công đoàn, tự nguyện tham gia, xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn. Xây dựng, củng cố niềm tin và tạo không khí vui t­ươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua được triển khai tích cực, sôi nổi gắn với các cuộc vận động công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hưởng ứng các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp" cơ quan; cuộc vận động thực hiện tốt quy chế cơ quan,…. góp phần phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối và phong cách, kỹ năng làm việc, nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả trong công tác; góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Công đoàn Cục báo cáo tổng kết công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

Trong đó có một số kết quả nổi bật như: Ban hành 27 Kế hoạch để triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và theo dõi tiến độ triển khai các Kế hoạch đã ban hành; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tích cực tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Kết quả đã thanh, kiểm tra 569 vụ; vi phạm 493 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách 6.258.951.027 đồng (bao gồm tiền phạt, tiền bán hàng tịch thu). Tịch thu, buộc tiêu hủy tang vật, phương tiên vi phạm hơn 4,3 tỷ đồng. Chuyển Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố hình sự 06 vụ. Trong đó, có một số vụ việc điển hình, nổi cộm được lãnh đạo cấp trên quan tâm, người dân đồng tình; Tiếp nhận, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy trình; Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ được thực hiện công khai dân chủ, đúng quy trình;...

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, tập thể Công đoàn Cục và 02 cá nhân được Công đoàn Viên chức Tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 tập thể Phòng, Đội trực thuộc Cục được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 04 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công Thương;...

Các công đoàn viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng của Cục và đề nghị Công đoàn Cục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác công đoàn trong năm 2024.

Đ/c Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của công chức và người lao động đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT  đánh giá cao tinh thần tập thể; sự trách nhiệm, nghiêm túc của công chức và người động thuộc Cục, đã tập trung nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; qua đây thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức và người lao động; đồng thời khẳng định năm 2024, Cục sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2024, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Cục QLTT và Công đoàn Cục ký kết phong trào thi đua năm 2024

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Công đoàn Cục đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể công chức và người lao động cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Nguyễn Như Ý
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương