Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện trên 2.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong Quý 3/2019

Trong quý 3 năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra 3.091 vụ, phát hiện 2.134 vụ vi phạm, xử lý 2.101 vụ. Tổng số tiền phạt và truy thu 172 tỷ 605 triệu đồng

Trong quý 3 năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra 3.091 vụ, phát hiện 2.134 vụ vi phạm, xử lý 2.101 vụ. Tổng số tiền phạt và truy thu 172 tỷ 605 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt: 52 tỷ 487 triệu đồng, truy thu: 120 tỷ 118 triệu đồng; Tịch thu hàng hóa ước tính 01 tỷ 08 triệu đồng. Cụ thể: Kiểm tra và phát hiện 79 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, phạt tiền 01 tỷ 442 triệu đồng, tịch thu hàng hóa ước tính 01 tỷ 08 triệu đồng; kiểm tra và phát hiện 2.045 vụ gian lận thương mại, phạt tiền 50 tỷ 560 triệu đồng, truy thu 120 tỷ 118 triệu đồng; kiểm tra và phát hiện 20 vụ sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền SHTT, phạt tiền 682 triệu đồng.

Riêng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra 906 vụ, phát hiện 477 vụ vi phạm, xử lý 475 vụ. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 6 tỷ 48 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu, buộc tiêu huỷ 2,3 tỷ đồng. Chuyển cơ quan công an xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự 02 vụ. Đối với mặt hàng xăng dầu, Cục đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện 08 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (trong đó, có 04 vụ bán xăng A95 không đạt chất lượng), phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng. Đối với hoạt động chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục đã phát hiện và xử lý 20 vụ (17 vụ sản xuất, mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 03 vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu), đã xử phạt hành chính 682 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.214 đôi giầy, trên 3.800 đơn vị sản phẩm quần áo các loại giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Nike..., 576 túi bột ngọt giả mạo nhãn hiệu Ajonomoto cùng nhiều hàng hóa khác, tạm giữ trên 500 túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Pedro, Hermes... để cũng cố hồ sơ, xử lý. Ngoài, ra, Cục đã tổ chức, phối hợp Ban chỉ đạo 389 cấp huyện tổ chức 09 Hội nghị tuyên truyền pháp luật thương mại cho các lực lượng kiểm tra, chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức đòan thể, các cá nhân kinh doanh, công chức quản lý thị trường./.

/.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương