Bình Dương xử phạt 40.000.000 đồng đối với 01 doanh nghiệp mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020, Cục Quản lý thị trường tình Bình Dương phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, PC03 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 08 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Qua kiểm tra, phát hiện 03 doanh nghiệp vi phạm. Cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 40.000.000 đồng đối với 01 doanh nghiệp có hành vi mua bán xăng, dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Cục Quản lý thị trường đang củng cố hồ sơ đối với 02 doanh nghiệp có hành vi kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực.

Trong thời gian tiếp theo, Cục Quản lý thị trường tình Bình Dương sẽ tiếp tục kiểm tra mặt hàng xăng dầu theo Kế hoạch; ngoài ra tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Công văn số 1068/TCQLTT-CNV ngày 26/5/2020./.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp