Bình Dương triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Cục QLTT, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp Cục QLTT tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Luật phòng chống tham nhũng và Luật khiếu nại tố cáo.

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Cục QLTT, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp Cục QLTT tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Luật phòng chống tham nhũng và Luật khiếu nại tố cáo.

Tham dự hội nghị có 70 đảng viên và 6 quần chúng là công chức, người lao động đang công tác tại các phòng chuyên môn và các Đội QLTT. Tại Hội nghị, đ/c Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, nhấn mạnh 06 yêu cầu trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, 04 nội dung phải thực hiện tại Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện, công tác thảo luận trước và trong Đại hội, độ tuổi tham gia Cấp ủy, thời gian tổ chức Đại hội của từng cấp và một số nội dung quan trọng khác. Đ/c Trần Văn Tùng cũng đã triển khai Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những nội dung cụ thể căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW, yêu cầu toàn thể đảng viên, nhất là người đứng đầu các Cấp ủy phải nghiêm túc chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị Đại hội cấp mình theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy Cục sắp ban hành đồng thời phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.     

 

Nhân dịp này, Đồng chí Nguyễn Đoàn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế cũng đã triển khai những điểm mới của Luật phòng chống tham nhũng và Luật tố cáo năm 2019./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương