BÌNH DƯƠNG: PHÁT HIỆN, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HƠN 15 NGÀN LÍT XĂNG VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG

Thực hiện tinh thần chỉ đạo theo Công văn số 548/TCQLTT-CNV ngày 23/3/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng xăng dầu. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tăng cường thực hiện biện pháp nghiệp vụ, mua mẫu xăng test nhanh sàng lọc trên địa bàn, phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 11/4/2023, Đội Quản lý thị trường số 5 đã chủ trì, phối hợp với Đội 3, Phòng PC03 - Công an tỉnh Bình Dương và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn, địa chỉ: Ga Sóng Thần, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đoàn kiểm tra tiến hành test nhanh 02 (hai) mẫu xăng Ron 95-III, kết quả có trị số octan lần lượt là 86.5, 86.6. Do nghi vấn về chất lượng xăng Ron 95-III đang kinh doanh nên Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xăng Ron 95-III để gửi đi thử nghiệm chất lượng tại đơn vị có chức năng. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng Ron 95-III của Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Qua làm việc xác định Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn có hành vi Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là 353.920.960 đồng, căn cứ vào các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 28/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định xử phạt số 1032/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Sao Mai Sài Gòn số tiền phạt vi phạm hành chính là 884.802.400 đồng.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 5  sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đặc biệt là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật./.

Phùng Minh Tâm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương