218 chai LPG lưu trữ trái phép được Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Bình Dương phát hiện

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 1458/TCQLTT-CNV ngày 12/7/2023 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh khí. Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 23/8/2023, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đội QLTT số 3 đã kiểm tra, phát hiện một điểm lưu trữ chai LPG tự phát do ông ĐCT làm chủ (điểm lưu trữ khi không phải là cơ sở kinh doanh khí) tại địa chỉ ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 1458/TCQLTT-CNV ngày 12/7/2023 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh khí. Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 23/8/2023, Tổ kiểm tra số 2 thuộc Đội QLTT số 3 đã kiểm tra, phát hiện một điểm lưu trữ chai LPG tự phát do ông ĐCT làm chủ (điểm lưu trữ khi không phải là cơ sở kinh doanh khí) tại địa chỉ ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 3 đang kiểm điếm, phân loại số lượng chai LPG

Tang vật tạm giữ gồm: 218 chai LPG loại 12kg nhãn hiệu SIAM GAS, TTAGAS, GAS Phụng, TOTAL GAS. Tại thời điểm kiểm tra, ông ĐCT (chủ điểm lưu trữ chai LPG) trình bày toàn bộ hàng hóa nói trên do ông mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ. Đội QLTT số 3 tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm hành chính để tiếp tục xử lý theo quy định./.

Đội Quản lý thị trường số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương