Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 03/6/2020, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan Doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối và 74 đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ từ ngày thành lập đến nay (2019-2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ từ ngày thành lập đến nay (2019-2020); Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng hợp ý kiến góp ý cho văn kiện của Đảng bộ cấp trên; tham luận, thảo luận góp ý cho Văn kiện đại hội Đảng bộ Cục QLTT và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng uỷ, Q. Cục trưởng đọc diện văn khai mạc Đại hội

Mặc dù thời gian thành lập Đảng bộ ngắn (2019-2020), Đảng uỷ đã kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT và các Chi bộ trực thuộc. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh của đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường từ khi thành lập đến nay. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, đã tập trung, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Mai cũng đã đánh giá cao các góp ý của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho văn kiện Đại hội của Đảng uỷ Khối, các góp ý sát với thực tế và phù hợp với tình hình địa phương. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Mai cũng mong muốn Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo của cấp uỷ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định thị trường, giúp sức cho sụ phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Sau khi Đòan Chủ tịch tiếp thu ý kiến, giải trình các vấn đề mà đại biểu đã đóng góp. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí được bầu đúng theo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng mà Phương án nhân sự đã đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Cục trưởng Cục QLTT được bầu giữ chức danh Bí thư, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Cục trưởng được bầu giữ chức danh Phó Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết.

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao với Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục QLTT Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới”,  Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng toàn Đảng bộ kế thừa và phát huy nhưng thành quả đã đạt được từ khi thành lập Đảng bộ đến nay; nêu cao tinh thần trách nhiệm; đồng tâm, hiệp lực, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt mọi thời cơ và cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên và nguyện vọng của toàn thể đảng viên./.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp