Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương: Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 1256/KH-QLTTBD ngày 28/12/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 4 đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-ĐQLTT4 ngày 12/01/2024 về việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để triển khai nhiệm vụ