Kiểm tra, kiểm soát

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tham gia ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Triển khai thực hiện chỉ đạo của: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại văn bản số 06/BCĐ-VPTT ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch lợn Châu Phi