Kiểm tra, kiểm soát

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện trên 2.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong Quý 3/2019

Trong quý 3 năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra 3.091 vụ, phát hiện 2.134 vụ vi phạm, xử lý 2.101 vụ. Tổng số tiền phạt và truy thu 172 tỷ 605 triệu đồng