Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường Bình Dương phát hiện 01 cơ sở kinh doanh 300 kg ô mai không rõ xuất xứ

Thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm” năm 2020.