Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương phát hiện 480 cây dao cạo râu nghi vấn giả mạo nhãn hiệu hàng hóa

Thực hiện đơn yêu cầu xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Gilette của The Gilette Company thông qua Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN đại diện cho Công ty The Gilette Company qua thẩm tra xác minh là có căn cứ