Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương: phát hiện 01 cửa hàng buôn bán xe đạp điện nhập lậu tại địa bàn huyện Bàu Bàng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 2071/TCQLTT-CNV ngày 15/9/2023 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong việc giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh xe điện nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.