Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường Bình Dương tăng cường kiểm tra hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bột ngọt AJINOMOTO

Thực hiện theo đơn yêu cầu xử lý hành vi bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto đã được bảo hộ độc quyền của công ty TNHH luật Phạm và liên danh - đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Ajinomoto theo ủy quyền qua thẩm tra xác minh là có cơ sở.