Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo “Phân biệt hàng thật - hàng giả” cho lực lượng chức năng

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với Hiệp Hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo “Phân biệt hàng thật - hàng giả” tại Bình Dương