Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Bình Dương tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và nhằm nâng cao kiến thức, phổ biến, cập nhật các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung ban hành trong năm 2022 liên quan đến hoạt động công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT.