Hoạt động

Bình Dương tham gia hiến máu tình nguyện góp phần đem lại sự sống cho người bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” và lời kêu gọi tích cực tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng cục Quản lý thị trường đối với công chức, người lao động Quản lý thị trường.