Hoạt động

Bộ Công Thương trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 07 vị trí lãnh đạo tại Tổng cục QLTT

Chiều ngày 02/5/2019, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 07 chức danh lãnh đạo Cục, Vụ, Văn phòng cho Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT).