Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng; Đội QLTT

Ngày 11/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường.