Tin tức sự kiện

BÌNH DƯƠNG: PHÁT HIỆN, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ HƠN 15 NGÀN LÍT XĂNG VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG

Thực hiện tinh thần chỉ đạo theo Công văn số 548/TCQLTT-CNV ngày 23/3/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng xăng dầu. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tăng cường thực hiện biện pháp nghiệp vụ, mua mẫu xăng test nhanh sàng lọc trên địa bàn, phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm.