Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương thu nộp ngân sách hơn 9,5 tỷ đồng năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.