Hoạt động

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện 3.359 vụ kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2019

Triển khai Kế hoạch số 23/KH-BCĐ389 ngày 07/3/2019 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương về công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019