Tin tức sự kiện

Bình Dương: Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nhân "Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm"

Thực hiện Công văn số 575/TCQLTT-CNV ngày 22/3/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế hoạch số 11/KH-BCĐATTP ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"