Bình Dương tiếp tục kiểm tra, lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh hóa chất

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất. Trong tháng 5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và PC 03 - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra 04 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Qua kiểm tra, phát hiện 03/04 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm (doanh nghiệp còn lại chưa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh). Sau khi xác minh làm rõ, Đội Quản lý thị trường số 6 xử lý và trình cấp có thẩm quyền xử phạt tổng cộng 238,5 triệu đồng với các hành vi vi phạm:

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (cả 03 doanh nghiệp đều vi phạm).

- Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam (cả 03 doanh nghiệp đều vi phạm).

- Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Không lập Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt cho hóa chất nguy hiểm mà đã đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.

- Không thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất nguy hiểm.

- Đưa hóa chất sản xuất trong nước, nhập khẩu vào sử dụng, lưu thông trên thị trường nhưng không thực hiện phân loại hóa chất theo quy định.

- Không treo, đặt biển báo các đặc tính nguy hiểm của hóa chất ở nơi dễ thấy, trong nhà xưởng, kho chứa hóa chất.

Tính từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND đến nay (từ ngày 5/9/2019), Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 28 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, phát hiện 18 doanh nghiệp vi phạm, phạt tiền 681,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, chủ trì, phối hợp các các ngành chức năng để triển khai công tác kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất có dấu hiệu vi phạm nhằm lặp lại trật tự trong hoạt động kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Trương Trần Tuấn Anh
Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp