Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 về việc đôn đốc tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch năm 2022

Thực hiện theo Công văn số 743/QLTT-TCHC ngày 15/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về việc đôn đốc tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch năm 2022.

Vào lúc 14 giờ, ngày 21/9/2022 tại Hội trường B, Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương do đồng chí Lê Ngọc Thanh – Phó Cục trưởng chủ trì và Đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Phòng Thanh tra pháp chế tiến hành làm việc với Đội Quản lý thị trường số 5 thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, chỉ tiêu đã được giao trong năm 2022 và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt chỉ tiêu năm 2022.

Đồng chí Phùng Minh Tâm - Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch năm 2022 được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cục tạo điều kiện cho Đội. Trong 9 tháng năm 2022 đã thực hiện hoàn thành được hơn 90% chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu thu phạt năm 2022 Đội được giao 2,5 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại Đội đã thu nộp ngân sách thực tế qua vụ việc kiểm tra là 2.264.810.134 đồng, số tiền phạt của các vụ việc tồn phải thu nộp dự kiến là 1.247.040.275 đồng. Tổng cộng là 3.511.850.409 đồng.

Đây là dịp để tập thể công chức, người lao động trong Đội chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác quản lý địa bàn.

Ban lãnh đạo Cục góp ý, giải đáp những vướng mắc trong quá trình công tác và ghi nhận những thành tích của Đội và cần phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Thay mặt tập thể Đội đồng chí Tâm xin ghi nhận những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cục và hứa khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt đã làm được trong thời gian tới./.

Trương Thì Huỳnh Giao
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương