Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 29/10/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vào chiều ngày 19/11/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV 18E, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Dương.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông – Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Bình Dương đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ.c Nguyễn Phương Đông - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch

Qua Hội nghị đã giúp cho các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên nắm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị nhằm vận dụng sáng tạo có hiệu quả, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình công tác được giao./.

Nguyễn Như Ý
Phòng Thanh tra Pháp chế