Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương: Đội Quản lý thị trường số 1 xử phạt hơn 100 triệu đồng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-QLTTBD ngày 10/04/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.