Kiểm tra, kiểm soát

Bình Dương xử phạt 40.000.000 đồng đối với 01 doanh nghiệp mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020, Cục Quản lý thị trường tình Bình Dương phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, PC03 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 08 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu