Hoạt động

Ban Chỉ đạo 389 Bình Dương: 06 tháng đầu năm 2020 xử phạt và truy thu trên 272 tỷ đồng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL, GLTM, HG), 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị và thành phố vẫn tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, phối hợp hiệu quả, đồng bộ và đã đạt được kết quả