Hoạt động

Bình Dương: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023 và sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Sáng ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023 và sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 198/KH-BCĐ389 ngày 23/12/2020 của Ban Chỉ đạo 389 Bình Dương về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự Hội nghị các các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương.