chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 185-187, đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503 822681

Fax: 06503813749

Email: tchcqlttbinhduong@gmail.com